»STROKOVNA IZDELAVA PO MOJEM NAROČILU«

Kako na kratko opisati moje videnje koncepta Sestavi sam? Mogoče bi bilo najlažje kot daš … dam. Stranka – jaz – Sestavi sam. Stranka poda idejo/željo, jaz jo pretvorim v barve, številke in materiale, Sestavi sam pa vse izdela po mojem naročilu, strokovno in natančno. Všeč mi je, da katalog nudi širok obseg možnosti in elementov, ki so individualno prilagodljivi. Vsem polizdelkom dodam še končno obliko in namembnost. Ker je na koncu vse tako, kot mora biti, smo vsi zadovoljni.

Boštjan Krivec, MIZARSKI SERVIS, BOŠTJAN KRIVEC s.p.